บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (5)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (21)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (12)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (21)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
3,131 ADMIN 12 กรกฏาคม 2561, 14:54:34
(3 วัน ก่อน)
224 unknown[0] 27 มิถุนายน 2561, 09:35:07
(2 สัปดาห์ ก่อน)
79 ADMIN 21 มิถุนายน 2561, 15:42:02
(3 สัปดาห์ ก่อน)
175 Khun Ao 7 มิถุนายน 2561, 10:54:37
(5 สัปดาห์ ก่อน)
98 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(6 สัปดาห์ ก่อน)
623 ADMIN 23 พฤษภาคม 2561, 15:53:05
(7 สัปดาห์ ก่อน)
118 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
(9 สัปดาห์ ก่อน)
470 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(14 สัปดาห์ ก่อน)
326 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(15 สัปดาห์ ก่อน)
442 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(23 สัปดาห์ ก่อน)
1,964 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(41 สัปดาห์ ก่อน)
3,803 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(41 สัปดาห์ ก่อน)
8,291 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(48 สัปดาห์ ก่อน)
3,601 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(54 สัปดาห์ ก่อน)
1,297 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(57 สัปดาห์ ก่อน)
1,910 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(124 สัปดาห์ ก่อน)