บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (7)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (26)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (18)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (18)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
747 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(1 สัปดาห์ ก่อน)
56 ADMIN 31 พฤษภาคม 2562, 15:19:29
(2 สัปดาห์ ก่อน)
68 ADMIN 24 พฤษภาคม 2562, 12:47:57
(3 สัปดาห์ ก่อน)
130 ADMIN 29 เมษายน 2562, 17:49:58
(7 สัปดาห์ ก่อน)
258 SANIC2015 4 เมษายน 2562, 18:08:02
(10 สัปดาห์ ก่อน)
260 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(13 สัปดาห์ ก่อน)
2,104 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,384 pang 26 กุมภาพันธ์ 2562, 08:01:02
(16 สัปดาห์ ก่อน)
977 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(21 สัปดาห์ ก่อน)
585 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(25 สัปดาห์ ก่อน)
791 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(29 สัปดาห์ ก่อน)
882 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(41 สัปดาห์ ก่อน)
1,941 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(63 สัปดาห์ ก่อน)
1,246 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(71 สัปดาห์ ก่อน)
2,424 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(105 สัปดาห์ ก่อน)
2,654 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(172 สัปดาห์ ก่อน)