บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (5)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (21)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (20)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (12)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (3)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (20)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
419 giftkea 18 พฤษภาคม 2561, 15:15:53
(4 วัน ก่อน)
25 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
(1 สัปดาห์ ก่อน)
722 ADMIN 2 พฤษภาคม 2561, 17:35:24
(2 สัปดาห์ ก่อน)
301 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(6 สัปดาห์ ก่อน)
272 PONIE 30 มีนาคม 2561, 16:45:53
(7 สัปดาห์ ก่อน)
231 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(7 สัปดาห์ ก่อน)
289 ADMIN 7 มีนาคม 2561, 10:46:33
(10 สัปดาห์ ก่อน)
318 NONGMAI 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,701 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(34 สัปดาห์ ก่อน)
3,581 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(34 สัปดาห์ ก่อน)
7,733 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(40 สัปดาห์ ก่อน)
3,372 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(46 สัปดาห์ ก่อน)
1,144 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(49 สัปดาห์ ก่อน)
2,845 ADMIN 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43
(67 สัปดาห์ ก่อน)
1,772 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(116 สัปดาห์ ก่อน)
2,204 ADMIN 3 กรกฏาคม 2558, 10:30:09
(150 สัปดาห์ ก่อน)