บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (4)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (20)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (18)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (11)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (3)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (18)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (2)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (12)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (14)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
15 ADMIN 19 มกราคม 2561, 12:49:01
(1 วัน ก่อน)
26 ADMIN 16 มกราคม 2561, 13:03:17
(4 วัน ก่อน)
72 NONGMAI 9 มกราคม 2561, 11:48:58
(1 สัปดาห์ ก่อน)
163 ADMIN 7 พฤศจิกายน 2560, 15:01:06
(10 สัปดาห์ ก่อน)
333 ADMIN 31 ตุลาคม 2560, 15:43:39
(11 สัปดาห์ ก่อน)
926 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(16 สัปดาห์ ก่อน)
2,795 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(16 สัปดาห์ ก่อน)
418 SANIC2015 21 กันยายน 2560, 15:09:11
(17 สัปดาห์ ก่อน)
6,209 ADMIN 10 สิงหาคม 2560, 17:43:39
(23 สัปดาห์ ก่อน)
1,605 ADMIN 1 สิงหาคม 2560, 16:18:36
(24 สัปดาห์ ก่อน)
2,579 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(29 สัปดาห์ ก่อน)
613 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(31 สัปดาห์ ก่อน)
2,265 ADMIN 2 กุมภาพันธ์ 2560, 18:21:43
(50 สัปดาห์ ก่อน)
879 ADMIN 23 มิถุนายน 2559, 12:42:50
(82 สัปดาห์ ก่อน)
1,439 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(99 สัปดาห์ ก่อน)
1,881 ADMIN 3 กรกฏาคม 2558, 10:30:09
(133 สัปดาห์ ก่อน)