บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (6)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (21)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (12)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (22)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (3)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (5)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
190 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(10 สัปดาห์ ก่อน)
9,872 ADMIN 28 สิงหาคม 2561, 16:54:11
(11 สัปดาห์ ก่อน)
274 ADMIN 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47
(11 สัปดาห์ ก่อน)
161 ADMIN 8 สิงหาคม 2561, 14:13:59
(13 สัปดาห์ ก่อน)
580 unknown[0] 27 มิถุนายน 2561, 09:35:07
(19 สัปดาห์ ก่อน)
247 ADMIN 21 มิถุนายน 2561, 15:42:02
(20 สัปดาห์ ก่อน)
254 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(23 สัปดาห์ ก่อน)
275 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:01:10
(26 สัปดาห์ ก่อน)
878 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(31 สัปดาห์ ก่อน)
535 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(32 สัปดาห์ ก่อน)
658 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(40 สัปดาห์ ก่อน)
2,506 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(59 สัปดาห์ ก่อน)
4,189 ADMIN 25 กันยายน 2560, 14:48:51
(59 สัปดาห์ ก่อน)
4,055 ADMIN 1 กรกฏาคม 2560, 16:14:06
(71 สัปดาห์ ก่อน)
1,644 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(74 สัปดาห์ ก่อน)
2,086 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(141 สัปดาห์ ก่อน)