บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (6)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (23)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (16)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (6)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
456 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(1 วัน ก่อน)
115 ADMIN 7 มกราคม 2562, 15:03:45
(2 สัปดาห์ ก่อน)
149 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(4 สัปดาห์ ก่อน)
92 ADMIN 18 ธันวาคม 2561, 16:32:27
(5 สัปดาห์ ก่อน)
85 ADMIN 13 ธันวาคม 2561, 10:59:23
(5 สัปดาห์ ก่อน)
308 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(7 สัปดาห์ ก่อน)
405 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(20 สัปดาห์ ก่อน)
11,005 ADMIN 28 สิงหาคม 2561, 16:54:11
(21 สัปดาห์ ก่อน)
538 ADMIN 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47
(21 สัปดาห์ ก่อน)
390 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(33 สัปดาห์ ก่อน)
1,196 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(41 สัปดาห์ ก่อน)
725 pang 30 มีนาคม 2561, 16:21:08
(42 สัปดาห์ ก่อน)
840 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(50 สัปดาห์ ก่อน)
2,947 ADMIN 25 กันยายน 2560, 15:36:38
(69 สัปดาห์ ก่อน)
1,872 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(84 สัปดาห์ ก่อน)
2,299 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(151 สัปดาห์ ก่อน)