บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (8)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (24)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (27)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (25)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (14)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (21)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
20 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(2 วัน ก่อน)
119 ADMIN 7 พฤศจิกายน 2562, 14:04:34
(2 สัปดาห์ ก่อน)
96 Makita 30 ตุลาคม 2562, 14:40:38
(3 สัปดาห์ ก่อน)
73 ADMIN 24 ตุลาคม 2562, 11:45:59
(4 สัปดาห์ ก่อน)
126 NONGMAI 10 ตุลาคม 2562, 08:49:22
(6 สัปดาห์ ก่อน)
120 ADMIN 2 กันยายน 2562, 15:11:35
(11 สัปดาห์ ก่อน)
572 Thif 6 สิงหาคม 2562, 14:49:44
(15 สัปดาห์ ก่อน)
1,379 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(23 สัปดาห์ ก่อน)
601 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(35 สัปดาห์ ก่อน)
2,698 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(38 สัปดาห์ ก่อน)
917 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(47 สัปดาห์ ก่อน)
1,206 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(51 สัปดาห์ ก่อน)
1,250 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(63 สัปดาห์ ก่อน)
1,550 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(93 สัปดาห์ ก่อน)
2,982 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(127 สัปดาห์ ก่อน)
2,991 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(194 สัปดาห์ ก่อน)