บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (6)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (23)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (24)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (17)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (13)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (23)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (7)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (5)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (13)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (17)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
24 ADMIN 20 มีนาคม 2562, 11:25:31
(5 วัน ก่อน)
1,625 ZATH 28 กุมภาพันธ์ 2562, 09:22:35
(3 สัปดาห์ ก่อน)
1,022 pang 26 กุมภาพันธ์ 2562, 08:01:02
(3 สัปดาห์ ก่อน)
123 ADMIN 22 กุมภาพันธ์ 2562, 15:10:13
(4 สัปดาห์ ก่อน)
105 ADMIN 20 กุมภาพันธ์ 2562, 18:15:34
(4 สัปดาห์ ก่อน)
121 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:01:33
(6 สัปดาห์ ก่อน)
692 ADMIN 21 มกราคม 2562, 09:02:57
(9 สัปดาห์ ก่อน)
354 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(13 สัปดาห์ ก่อน)
522 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(16 สัปดาห์ ก่อน)
613 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(28 สัปดาห์ ก่อน)
753 ADMIN 27 สิงหาคม 2561, 09:01:47
(30 สัปดาห์ ก่อน)
533 ADMIN 30 พฤษภาคม 2561, 17:23:24
(42 สัปดาห์ ก่อน)
1,537 TEM 4 เมษายน 2561, 16:46:43
(50 สัปดาห์ ก่อน)
1,027 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(59 สัปดาห์ ก่อน)
2,143 ADMIN 12 มิถุนายน 2560, 08:34:43
(93 สัปดาห์ ก่อน)
2,469 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(160 สัปดาห์ ก่อน)