บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (10)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
248 Khun Ao 27 สิงหาคม 2561, 09:39:25
(11 สัปดาห์ ก่อน)
4,998 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(15 สัปดาห์ ก่อน)
832 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(77 สัปดาห์ ก่อน)
1,098 ADMIN 15 มิถุนายน 2559, 10:54:46
(126 สัปดาห์ ก่อน)
1,105 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(133 สัปดาห์ ก่อน)
996 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(139 สัปดาห์ ก่อน)
2,357 DAIDOS 18 กันยายน 2557, 14:58:19
(217 สัปดาห์ ก่อน)