บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (11)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (5)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
1,005 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 14:54:56
(1 สัปดาห์ ก่อน)
337 SANIC2015 15 มีนาคม 2562, 14:54:16
(13 สัปดาห์ ก่อน)
223 ADMIN 11 มีนาคม 2562, 11:08:18
(14 สัปดาห์ ก่อน)
6,666 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(45 สัปดาห์ ก่อน)
1,243 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(107 สัปดาห์ ก่อน)
1,427 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(164 สัปดาห์ ก่อน)
1,338 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(170 สัปดาห์ ก่อน)