บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (0)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (10)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
103 Khun Ao 27 สิงหาคม 2561, 09:39:25
(3 สัปดาห์ ก่อน)
4,626 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(7 สัปดาห์ ก่อน)
717 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(69 สัปดาห์ ก่อน)
1,020 ADMIN 15 มิถุนายน 2559, 10:54:46
(118 สัปดาห์ ก่อน)
1,026 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(125 สัปดาห์ ก่อน)
930 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(131 สัปดาห์ ก่อน)
2,253 DAIDOS 18 กันยายน 2557, 14:58:19
(209 สัปดาห์ ก่อน)