บัญชีวัตถุดิบและปริมาณอนุมัติสูงสุด (MML) (1)   |   บัญชีชื่อรอง (DESC) (0)   |   บัญชีสูตรการผลิต (FRM) (2)   |   การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (1)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (2)   |   การค้ำประกัน และสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน (0)   |   การสั่งปล่อยคืนอากร (1)   |   การตัดบัญชีวัตถุดิบ (11)   |   การปรับยอดวัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (5)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
193 Khun Ao 21 มิถุนายน 2562, 09:31:37
(9 สัปดาห์ ก่อน)
1,270 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 14:54:56
(10 สัปดาห์ ก่อน)
553 SANIC2015 15 มีนาคม 2562, 14:54:16
(23 สัปดาห์ ก่อน)
324 ADMIN 11 มีนาคม 2562, 11:08:18
(23 สัปดาห์ ก่อน)
7,163 Khun Ao 3 สิงหาคม 2561, 10:44:14
(55 สัปดาห์ ก่อน)
1,343 ADMIN 25 พฤษภาคม 2560, 22:10:27
(117 สัปดาห์ ก่อน)
1,515 ADMIN 26 เมษายน 2559, 09:38:25
(173 สัปดาห์ ก่อน)
1,432 ADMIN 16 มีนาคม 2559, 12:04:05
(179 สัปดาห์ ก่อน)