ภาพรวม (4)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (0)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (7)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (4)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (3)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (1)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (1)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (3)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
255 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(1 สัปดาห์ ก่อน)
98 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2560, 10:00:16
(7 สัปดาห์ ก่อน)
117 ADMIN 18 ตุลาคม 2560, 18:03:28
(13 สัปดาห์ ก่อน)
388 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(27 สัปดาห์ ก่อน)
524 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(45 สัปดาห์ ก่อน)
529 ADMIN 20 มกราคม 2560, 17:06:21
(52 สัปดาห์ ก่อน)
878 ADMIN 11 พฤษภาคม 2559, 09:51:37
(88 สัปดาห์ ก่อน)
2,924 ADMIN 19 มีนาคม 2558, 13:43:09
(148 สัปดาห์ ก่อน)