บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (7)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (28)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (24)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
88 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 16:43:15
(4 สัปดาห์ ก่อน)
201 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(4 สัปดาห์ ก่อน)
1,287 ADMIN 5 มิถุนายน 2562, 14:41:18
(6 สัปดาห์ ก่อน)
642 Khun Ao 29 พฤษภาคม 2562, 16:42:03
(7 สัปดาห์ ก่อน)
131 ADMIN 28 พฤษภาคม 2562, 15:22:21
(8 สัปดาห์ ก่อน)
201 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(9 สัปดาห์ ก่อน)
3,880 Khun Ao 20 มีนาคม 2562, 11:51:16
(17 สัปดาห์ ก่อน)
263 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(18 สัปดาห์ ก่อน)
368 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(24 สัปดาห์ ก่อน)
424 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(25 สัปดาห์ ก่อน)
420 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(31 สัปดาห์ ก่อน)
765 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(33 สัปดาห์ ก่อน)
692 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(37 สัปดาห์ ก่อน)
3,237 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(56 สัปดาห์ ก่อน)
10,157 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(123 สัปดาห์ ก่อน)