บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (5)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (14)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (16)   |   สูตรการผลิต (9)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (22)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (17)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (10)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
50 Pmfat_B 17 กรกฏาคม 2561, 19:28:04
(2 วัน ก่อน)
60 ADMIN 5 กรกฏาคม 2561, 14:28:16
(2 สัปดาห์ ก่อน)
57 ADMIN 4 กรกฏาคม 2561, 19:05:29
(2 สัปดาห์ ก่อน)
1,990 ADMIN 28 มิถุนายน 2561, 14:07:15
(3 สัปดาห์ ก่อน)
1,692 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(4 สัปดาห์ ก่อน)
423 SANIC2015 26 มีนาคม 2561, 09:18:04
(16 สัปดาห์ ก่อน)
487 SANIC2015 16 มกราคม 2561, 13:32:27
(26 สัปดาห์ ก่อน)
892 ADMIN 16 พฤศจิกายน 2560, 14:35:25
(35 สัปดาห์ ก่อน)
1,258 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(38 สัปดาห์ ก่อน)
1,025 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(51 สัปดาห์ ก่อน)
762 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(54 สัปดาห์ ก่อน)
7,519 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(70 สัปดาห์ ก่อน)
1,096 ADMIN 23 กุมภาพันธ์ 2559, 10:29:38
(125 สัปดาห์ ก่อน)
2,152 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(143 สัปดาห์ ก่อน)
5,720 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(150 สัปดาห์ ก่อน)