บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (8)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (19)   |   สูตรการผลิต (14)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (30)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (6)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (26)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (5)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (10)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (13)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
2 MIT_G2 21 พฤศจิกายน 2562, 16:48:09
(12 ชั่วโมง ก่อน)
scrap
ในหมวดหมู่ย่อย: ส่วนสูญเสีย และเศษซาก
70 ADMIN 21 พฤศจิกายน 2562, 15:16:53
(14 ชั่วโมง ก่อน)
38 040266 19 พฤศจิกายน 2562, 13:22:50
(2 วัน ก่อน)
261 ADMIN 18 พฤศจิกายน 2562, 15:43:26
(3 วัน ก่อน)
1,480 ADMIN 6 พฤศจิกายน 2562, 11:10:42
(2 สัปดาห์ ก่อน)
114 ADMIN 10 ตุลาคม 2562, 10:45:54
(6 สัปดาห์ ก่อน)
143 ADMIN 27 กันยายน 2562, 15:42:17
(7 สัปดาห์ ก่อน)
2,657 Khun Ao 24 กันยายน 2562, 15:38:53
(8 สัปดาห์ ก่อน)
852 ADMIN 25 มิถุนายน 2562, 13:45:45
(21 สัปดาห์ ก่อน)
442 ADMIN 17 พฤษภาคม 2562, 17:07:04
(26 สัปดาห์ ก่อน)
517 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(42 สัปดาห์ ก่อน)
595 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(48 สัปดาห์ ก่อน)
1,007 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(50 สัปดาห์ ก่อน)
913 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(54 สัปดาห์ ก่อน)
10,944 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(140 สัปดาห์ ก่อน)