บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (16)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (8)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (17)   |   สูตรการผลิต (10)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (23)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (20)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (7)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (5)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (2)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (2)   |   อื่นๆ (11)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
13 Thif 21 กันยายน 2561, 07:56:48
(2 วัน ก่อน)
52 ADMIN 14 กันยายน 2561, 19:40:14
(1 สัปดาห์ ก่อน)
66 ADMIN 13 กันยายน 2561, 10:06:59
(1 สัปดาห์ ก่อน)
50 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(2 สัปดาห์ ก่อน)
75 ADMIN 31 สิงหาคม 2561, 15:37:25
(3 สัปดาห์ ก่อน)
87 My angle 28 สิงหาคม 2561, 16:46:38
(3 สัปดาห์ ก่อน)
170 ADMIN 8 สิงหาคม 2561, 15:19:26
(6 สัปดาห์ ก่อน)
281 ADMIN 20 กรกฏาคม 2561, 13:20:23
(9 สัปดาห์ ก่อน)
1,918 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(13 สัปดาห์ ก่อน)
1,347 Thif 24 ตุลาคม 2560, 13:13:36
(47 สัปดาห์ ก่อน)
1,172 ADMIN 25 กรกฏาคม 2560, 19:32:54
(60 สัปดาห์ ก่อน)
827 SANIC2015 6 กรกฏาคม 2560, 13:22:52
(63 สัปดาห์ ก่อน)
7,913 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(79 สัปดาห์ ก่อน)
2,237 ADMIN 22 ตุลาคม 2558, 10:51:43
(152 สัปดาห์ ก่อน)
6,103 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(159 สัปดาห์ ก่อน)