บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (17)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (10)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (18)   |   สูตรการผลิต (12)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (27)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (5)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (23)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (4)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (9)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (6)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (12)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
19 ADMIN 21 มีนาคม 2562, 10:59:37
(4 วัน ก่อน)
3,239 Khun Ao 20 มีนาคม 2562, 11:51:16
(5 วัน ก่อน)
32 ADMIN 19 มีนาคม 2562, 13:54:53
(6 วัน ก่อน)
715 Thif 19 มีนาคม 2562, 13:15:56
(6 วัน ก่อน)
51 ADMIN 14 มีนาคม 2562, 18:51:42
(1 สัปดาห์ ก่อน)
1,540 Khun Ao 6 มีนาคม 2562, 10:37:19
(2 สัปดาห์ ก่อน)
151 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(7 สัปดาห์ ก่อน)
184 ADMIN 24 มกราคม 2562, 11:16:03
(8 สัปดาห์ ก่อน)
210 ADMIN 14 ธันวาคม 2561, 12:41:53
(14 สัปดาห์ ก่อน)
438 SMAC 30 พฤศจิกายน 2561, 08:41:31
(16 สัปดาห์ ก่อน)
412 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(20 สัปดาห์ ก่อน)
470 ADMIN 7 กันยายน 2561, 11:01:24
(28 สัปดาห์ ก่อน)
2,725 pang 20 มิถุนายน 2561, 09:58:39
(39 สัปดาห์ ก่อน)
9,361 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(106 สัปดาห์ ก่อน)
7,264 ADMIN 31 สิงหาคม 2558, 09:28:55
(186 สัปดาห์ ก่อน)