บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36
ภาพรวม (8)   |   สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (19)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (11)   |   บัญชีวัตถุดิบ และปริมาณอนุมัติสูงสุด (20)   |   สูตรการผลิต (16)   |   ส่วนสูญเสีย และเศษซาก (32)   |   การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (7)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (0)   |   การส่งออก และตัดบัญชีวัตถุดิบ (27)   |   การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ (7)   |   การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ (11)   |   การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อมแซม (2)   |   การโอน-รับโอนวัตถุดิบ (7)   |   การนำวัตถุดิบไปว่าจ้างผลิต (3)   |   การรวมบัญชีสต๊อควัตถุดิบ (3)   |   อื่นๆ (15)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
411 ADMIN 30 มิถุนายน 2563, 13:13:56
(1 สัปดาห์ ก่อน)
548 040266 24 มิถุนายน 2563, 15:14:28
(2 สัปดาห์ ก่อน)
1,249 Khun Ao 18 พฤษภาคม 2563, 13:29:40
(8 สัปดาห์ ก่อน)
1,120 ADMIN 7 พฤษภาคม 2563, 18:11:20
(9 สัปดาห์ ก่อน)
548 ADMIN 4 มีนาคม 2563, 14:44:32
(18 สัปดาห์ ก่อน)
770 ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:43:36
(20 สัปดาห์ ก่อน)
225 ADMIN 19 กุมภาพันธ์ 2563, 11:57:47
(20 สัปดาห์ ก่อน)
สูตรการผลิต
ในหมวดหมู่ย่อย: สูตรการผลิต
286 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2563, 17:53:00
(20 สัปดาห์ ก่อน)
236 ADMIN 7 กุมภาพันธ์ 2563, 13:47:52
(22 สัปดาห์ ก่อน)
369 SANIC2015 27 มกราคม 2563, 15:47:59
(24 สัปดาห์ ก่อน)
383 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2562, 17:54:43
(32 สัปดาห์ ก่อน)
530 040266 19 พฤศจิกายน 2562, 13:22:50
(33 สัปดาห์ ก่อน)
765 ADMIN 30 มกราคม 2562, 15:35:02
(75 สัปดาห์ ก่อน)
1,240 Khun Ao 5 พฤศจิกายน 2561, 14:21:26
(88 สัปดาห์ ก่อน)
12,015 Thif 13 มีนาคม 2560, 15:51:17
(174 สัปดาห์ ก่อน)