บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / เครื่องจักร
ภาพรวม (6)   |   สิทธิประโยชน์ มาตรา 28 และ 29 (10)   |   ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา (25)   |   บัญชีเครื่องจักร (Master List) (29)   |   การใช้เครื่องจักรเก่า (21)   |   การสั่งปล่อยเครื่องจักร (17)   |   การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร (4)   |   การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน (29)   |   การตัดบัญชีเครื่องจักร (9)   |   การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น (4)   |   การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้ (6)   |   การนำเครื่องจักรไปจำนอง หรือเช่าซื้อ (3)   |   การทำลายเครื่องจักร (6)   |   การจำหน่าย โอน บริจาคเครื่องจักร (14)   |   การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน (1)   |   อื่นๆ (23)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
387 ADMIN 13 กรกฏาคม 2563, 13:01:43
(17 ชั่วโมง ก่อน)
370 ADMIN 23 มิถุนายน 2563, 14:55:28
(2 สัปดาห์ ก่อน)
177 Makita 19 มิถุนายน 2563, 09:56:06
(3 สัปดาห์ ก่อน)
74 ADMIN 12 มิถุนายน 2563, 17:51:33
(4 สัปดาห์ ก่อน)
5,769 ADMIN 27 พฤษภาคม 2563, 16:31:55
(6 สัปดาห์ ก่อน)
246 Suji 19 พฤษภาคม 2563, 16:00:46
(7 สัปดาห์ ก่อน)
258 ADMIN 18 พฤษภาคม 2563, 16:23:07
(8 สัปดาห์ ก่อน)
210 solar12020 15 พฤษภาคม 2563, 10:12:25
(8 สัปดาห์ ก่อน)
285 ADMIN 19 กุมภาพันธ์ 2563, 15:10:05
(20 สัปดาห์ ก่อน)
301 ADMIN 19 พฤศจิกายน 2562, 11:51:24
(33 สัปดาห์ ก่อน)
2,163 Khun Ao 11 มิถุนายน 2562, 15:38:49
(56 สัปดาห์ ก่อน)
1,237 SMAC 24 ธันวาคม 2561, 08:18:29
(81 สัปดาห์ ก่อน)
1,717 Khun Ao 28 พฤศจิกายน 2561, 16:33:59
(84 สัปดาห์ ก่อน)
1,595 Khun Ao 4 กันยายน 2561, 14:46:06
(96 สัปดาห์ ก่อน)
1,828 unknown[0] 2 กุมภาพันธ์ 2561, 13:37:58
(127 สัปดาห์ ก่อน)
3,354 SANIC2015 26 กุมภาพันธ์ 2559, 15:49:02
(228 สัปดาห์ ก่อน)