ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (2)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (12)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (6)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (6)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (3)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (2)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
42 ADMIN 18 กุมภาพันธ์ 2564, 16:35:02
(6 วัน ก่อน)
253 ADMIN 22 ธันวาคม 2563, 14:35:21
(9 สัปดาห์ ก่อน)
286 ADMIN 21 ตุลาคม 2563, 16:24:41
(18 สัปดาห์ ก่อน)
458 ADMIN 6 ตุลาคม 2563, 14:05:10
(20 สัปดาห์ ก่อน)
1,231 MIT_G2 6 สิงหาคม 2563, 11:44:51
(28 สัปดาห์ ก่อน)
476 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(42 สัปดาห์ ก่อน)
661 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(53 สัปดาห์ ก่อน)
727 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(78 สัปดาห์ ก่อน)
967 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(86 สัปดาห์ ก่อน)
1,992 ADMIN 8 กุมภาพันธ์ 2562, 16:13:32
(106 สัปดาห์ ก่อน)
1,228 GUEST 3 สิงหาคม 2561, 14:23:34
(133 สัปดาห์ ก่อน)
1,505 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(137 สัปดาห์ ก่อน)
982 ADMIN 3 กรกฏาคม 2561, 14:13:27
(138 สัปดาห์ ก่อน)
1,329 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(145 สัปดาห์ ก่อน)
1,308 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(145 สัปดาห์ ก่อน)
1,494 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(154 สัปดาห์ ก่อน)
1,217 ADMIN 6 มีนาคม 2561, 14:10:35
(155 สัปดาห์ ก่อน)
1,673 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(161 สัปดาห์ ก่อน)
3,576 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(163 สัปดาห์ ก่อน)
1,668 ADMIN 29 พฤศจิกายน 2560, 10:00:16
(169 สัปดาห์ ก่อน)