ภาพรวม (5)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (1)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (11)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (6)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (5)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (2)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (2)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (4)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
171 ADMIN 5 พฤษภาคม 2563, 17:16:18
(12 สัปดาห์ ก่อน)
560 MIT_G2 20 มีนาคม 2563, 16:28:09
(19 สัปดาห์ ก่อน)
281 ADMIN 13 กุมภาพันธ์ 2563, 14:47:02
(24 สัปดาห์ ก่อน)
427 ADMIN 26 สิงหาคม 2562, 16:28:34
(49 สัปดาห์ ก่อน)
601 MIT_G2 3 กรกฏาคม 2562, 16:00:29
(56 สัปดาห์ ก่อน)
1,175 ADMIN 9 กรกฏาคม 2561, 15:43:59
(108 สัปดาห์ ก่อน)
1,004 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(116 สัปดาห์ ก่อน)
1,406 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(131 สัปดาห์ ก่อน)
2,012 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(177 สัปดาห์ ก่อน)