ภาพรวม (4)   |   มาตรา 24 (0)   |   มาตรา 25 และ 26 (1)   |   ระบบ e-Expert (1)   |   การอนุมัติตำแหน่ง (9)   |   การบรรจุช่างฝีมือต่างด้าว (5)   |   การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า (3)   |   การนำเข้าช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว (2)   |   การนำครอบครัวช่างฝีมือเข้ามาในประเทศ (1)   |   ข้อควรรู้ (0)   |   กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (0)   |   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (0)   |   อื่นๆ (3)

กระทู้ล่าสุด

กระทู้ อ่าน เขียนโดย เมื่อ
27 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 12:39:58
(1 สัปดาห์ ก่อน)
26 ADMIN 11 พฤษภาคม 2561, 11:31:01
(1 สัปดาห์ ก่อน)
213 ADMIN 14 มีนาคม 2561, 18:14:24
(9 สัปดาห์ ก่อน)
246 ADMIN 23 มกราคม 2561, 16:16:52
(17 สัปดาห์ ก่อน)
548 ADMIN 10 มกราคม 2561, 15:56:11
(18 สัปดาห์ ก่อน)
344 ADMIN 18 ตุลาคม 2560, 18:03:28
(30 สัปดาห์ ก่อน)
708 ADMIN 14 กรกฏาคม 2560, 17:11:25
(44 สัปดาห์ ก่อน)
824 ADMIN 7 มีนาคม 2560, 14:37:55
(63 สัปดาห์ ก่อน)
786 ADMIN 20 มกราคม 2560, 17:06:21
(69 สัปดาห์ ก่อน)